Podpořte naši petici!
Podepsat!
Jsme Koalice pro krajinu
O nás
Naší vizí je krajina plná života
O co nám jde?
louky u milovic
Jak to může vypadat
Previous slide
Next slide

Toto není další z mnoha pojednání o tom, jaké problémy má naše krajina a jak pomalu reagujeme na rizika spojená s klimatickou změnou. Sucho, eroze, kůrovec, monokultury – o těchto problémech přece už dávno víme. Teď je tady plán, jak to konečně změnit. Pokud Vám zlepšení stavu naší krajiny přijde jako důležité, seznamte se prosím s naším projektem a pokud Vám budou jeho cíle sympatické, budu rád, když se k nám přidáte.

Toto není další z mnoha pojednání o tom, jaké problémy má naše krajina a jak pomalu reagujeme na rizika spojená s klimatickou změnou. Sucho, eroze, kůrovec, monokultury – o těchto problémech přece už dávno víme. Teď je tady plán, jak to konečně změnit. Pokud Vám zlepšení stavu naší krajiny přijde jako důležité, seznamte se prosím s naším projektem a pokud Vám budou jeho cíle sympatické, budu rád, když se k nám přidáte.

Proč vznikla Koalice pro krajinu?

Naše krajina přišla v minulosti o velkou část přírodních prvků, jako jsou remízky, meze, aleje, které ji „držely pohromadě “. 

Tyto přírodní prvky přitom poskytují prostředí pro život mnoha druhů, ale plní v krajině i řadu klíčových funkcí – zabraňují erozi, zadržují vodu, ochlazují krajinu. Vrátit je zpátky se bohužel stále příliš nedaří. Právě proto vznikla Koalice pro krajinu.

Jsme lidé a organizace, co chtějí vrátit přírodu alespoň na 10 % zemědělské půdy. Spojili jsme své síly, abychom prosadili potřebné změny, zejména v dotační politice. Přidáte se?

Naše vize

Naší vizí je krajina plná života a přírodních prvků, kde je dost místa pro člověka i pro přírodu. Krajina plná stromů i keřů, mezí a remízků, mokřadů, tůní a jiných vodních ploch, krajina s květnatými loukami a potoky, které potečou namísto v trubkách opět po povrchu. V takové krajině chceme žít.

Aktuality

Proč je vhodné sázet stromy?

Alej. Stromořadí. Solitéra. K čemu nám jsou? Krajinných prvků, které využívají stromy, je opravdu mnoho a každý z nich má své využití.

Obejdeme se bez pesticidů?

Pod pojmem pesticidy si většina z nás představí postřiky na pole. Pesticidy se ale nepoužívají pouze v zemědělství, běžně se využívají i

Koalici pro krajinu založili: