Podpořte naši petici!
Podepsat!
Tisková zpráva: Státní návrh na změnu zemědělských dotací nevyřeší problémy krajiny
více info
Jsme Koalice pro krajinu
O nás
Naší vizí je krajina plná života
O co nám jde?
Previous
Next

Toto není další z mnoha pojednání o tom, jaké problémy má naše krajina a jak pomalu reagujeme na rizika spojená s klimatickou změnou. Sucho, eroze, kůrovec, monokultury – o těchto problémech přece už dávno víme. Teď je tady plán, jak to konečně změnit. Pokud Vám zlepšení stavu naší krajiny přijde jako důležité, seznamte se prosím s naším projektem a pokud Vám budou jeho cíle sympatické, budu rád, když se k nám přidáte.

Mgr. Jan Korytář, ekolog a zakladatel spolku Čmelák

Toto není další z mnoha pojednání o tom, jaké problémy má naše krajina a jak pomalu reagujeme na rizika spojená s klimatickou změnou. Sucho, eroze, kůrovec, monokultury – o těchto problémech přece už dávno víme. Teď je tady plán, jak to konečně změnit. Pokud Vám zlepšení stavu naší krajiny přijde jako důležité, seznamte se prosím s naším projektem a pokud Vám budou jeho cíle sympatické, budu rád, když se k nám přidáte.

Mgr. Jan Korytář, ekolog a zakladatel spolku Čmelák

Proč vznikla Koalice pro krajinu?

Naše krajina přišla v minulosti o velkou část přírodních prvků, jako jsou remízky, meze, aleje, které ji „držely pohromadě “. 

Tyto přírodní prvky přitom poskytují prostředí pro život mnoha druhů, ale plní v krajině i řadu klíčových funkcí – zabraňují erozi, zadržují vodu, ochlazují krajinu. Vrátit je zpátky se bohužel stále příliš nedaří. Právě proto vznikla Koalice pro krajinu.

Jsme lidé a organizace, co chtějí vrátit přírodu alespoň na 10 % zemědělské půdy. Spojili jsme své síly, abychom prosadili potřebné změny, zejména v dotační politice. Přidáte se?

Naše vize

Naší vizí je krajina plná života a přírodních prvků, kde je dost místa pro člověka i pro přírodu. Krajina plná stromů i keřů, mezí a remízků, mokřadů, tůní a jiných vodních ploch, krajina s květnatými loukami a potoky, které potečou namísto v trubkách opět po povrchu. V takové krajině chceme žít.

Aktuality

Tisková zpráva: Čmelák chce 10 % zemědělské půdy vrátit zpět přírodě

Petici za navrácení 10 % zemědělské půdy přírodě spustila ekologická organizace Čmelák. Usiluje o podporu široké veřejnosti pro urychlení návratu krajinných prvků do zemědělské krajiny. Větší prostor pro nové mokřady, tůně, remízky či aleje má umožnit, aby se naše krajina stala opět pestrou, harmonickou a odolnější vůči změnám klimatu.

Koalici pro krajinu založili: