Proč se přidat?

Chce to změnu přístupu

K založení koalice nás vedlo toto poznání: I když se nám podařilo na vybraných lokalitách ukázat, jak by naše krajina mohla vypadat, pro krajinu jako celek je to stále málo.

Mohou k něčemu vést další články, další vědecké výzkumy, další politická prohlášení, ale i tak oceňovaná obnova dílčích malých lokalit? Myslíme si, že to stačit nebude. 

Dělat věci jako doposud povede ke stejným výsledkům jako doposud. Chce to změnu přístupu. Proto vznikla Koalice pro krajinu.

A jak to vidíte Vy? Máte jinou zkušenost? Nebo to vidíte podobně jako my? Pokud ano, mohl by to i pro Vás být důvod, proč se přidat…

Problém, který nás zajímá

Harmonická a pestrá krajina není dobrá „jen pro přírodu“, ale lépe zadržuje vodu, brání erozi a poskytuje dobré podmínky pro udržitelné zemědělství. To všechno dobře víme. Problém není, že bychom nevěděli, co je v krajině potřeba udělat, ale že jsme málo času věnovali tomu, jak to opravdu a reálně prosadit.

Společně to půjde líp

Každý sám prosadíme potřebné změny jen těžko. Naše dílčí snahy povedou jen k dílčím výsledkům. Pokud chceme změnit krajinu jako celek, musíme se i my stát takovým „celkem“. Dává Vám to smysl? Nám ano. Proto vznikla Koalice pro krajinu.

Kdo se už přidal?

Čmelák
Čmelák společnost přátel přírody
Read More
již více než 27 let obnovuje konkrétní přírodní lokality v naší krajině. Má za sebou desítky obnovených lokalit, stovky tisíc vysázených stromů a keřů a desítky tisíc žáků a studentů, kteří se zapojili do aktivit organizace.
Sdružení Krajina
Sdružení Krajinaobčanská organizace pro ochranu přírody
Read More
Vyvíjí činnost v několika hlavních směrech: péče o krajinu, ochrana živočichů a rostlin, biologické průzkumy a hodnocení a poradenství a informování veřejnosti. Realizuje projekty jako Regionální luční směs Žďárské vrchy a ThinkGreen Service. Pravidelně působí na území kraje Vysočina a kraje Pardubického.
ZO ČSOP Jaro Jaroměř
ZO ČSOP Jaro Jaroměřochranářská organizace
Read More
Dlouhodobě pečuje o více jak 250 biologicky cenných lokalit o celkové ploše přes 1100 ha. Je také provozovatelem vzdělávacího ekocentra při záchranné stanici pro handicapované živočichy. Působí nejen na území ČR, ale i na lokalitách jiných zemí střední a jižní Evropy.
Česká krajina
Česká krajinaochranářská společnost
Read More
Hlavním cílem společnosti je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Buduje síť nestátních rezervací na území České republiky propojených biokoridory. Snaží se o návrat vyhubených druhů (např. zubr evropský, pratur, či divoký kůň) na naše území.
Servis pro krajinusociální podnik
Read More
Společnost se specializuje na komplexní péči o krajinu a veřejnou i soukromou zeleň, od návrhů řešení, vyhledávání vhodných dotací až po realizaci a zajištění udržitelnosti provedených opatření. Zajišťujeme výsadby stromů, lesnické práce, hloubení tůní, obnovu rybníků a revitalizaci zanedbaných a zdevastovaných lokalit.
IREAS
IREAS Institut pro strukturální politiku
Read More
Institut se zaměřuje na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky. Organizuje vzdělávací kurzy a programy, vydává publikace a metodiky, zpracovává odborné analýzy, studie a evaluace, dodává expertní řešení na míru.
IPUR
IPUR Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.
Read More
Společnost hledá řešení problémů spojených s neudržitelnými vzorci výroby a spotřeby, změnou klimatu a úbytkem biodiverzity. Dalšími aktivitami usiluje o udržitelnou a efektivní veřejnou správu, potírání korupce a klientelismu.
Pražská pastvina
Pražská pastvinapozemkový spolek
Read More
Spolek se zaměřuje na ochranu motýlů a hmyzu jakožto indikátorů zdravé a funkční krajiny. Primárně zajišťuje pastvu převážně chráněných území v jihozápadní části Prahy a okolí. Do Prahy vrací nejvzácnější české motýly. Věnuje se osvětě v oblasti ochrany bezlesí a řídkolesí.
Previous
Next