Vraťme
10 % přírodě
a získáme na tom všichni

podepsat výzvu

Počet podpisů: 5760

My, níže podepsaní, se obracíme na ministry zemědělství a životního prostředí a vládu ČR jako celek: Podpořte vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu, tak, aby v ní mohly vznikat nové mokřady, tůně, remízky, aleje a další krajinné prvky, tak, aby se naše krajina stala opět pestrou, harmonickou a odolnější vůči změnám klimatu. více zde.

podepsat výzvu!

Počet podpisů: 5760

My, níže podepsaní, se obracíme na ministry zemědělství a životního prostředí a vládu ČR jako celek: Podpořte vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu, tak, aby v ní mohly vznikat nové mokřady, tůně, remízky, aleje a další krajinné prvky, tak, aby se naše krajina stala opět pestrou, harmonickou a odolnější vůči změnám klimatu. více zde.

Krajina v ohrožení

Naše krajina není v pořádku. Mnoho dříve běžných druhů rostlin a živočichů v naší krajině dnes již téměř nenajdete. Kdy jste třeba viděli naposled koroptev, modráska nebo třeba chrpu? Krajinu navíc ohrožuje eroze, její zastavování nebo znečištění vod. Zvyšuje se riziko, že naše krajina ztratí schopnost produkovat dostatek kvalitních a zdravých potravin. To jsou problémy, které je třeba řešit.

Moderní zemědělství je super. Má to však svá ale…

Česká republika patří mezi evropské země, které mají největší pole.

Velká pole umožňují využit velké stroje, které zastanou mnoho práce. Umělá hnojiva a pesticidy zvýšily výnosy a odstranily škůdce. Nedostatek potravin je minulostí. To je dobře.

Možná jsme to ale trochu přehnali. Většina lidí si to dnes už ani neuvědomí: v krajině chybí zeleň, ptáci, motýli, velká část potoků teče v trubkách pod zemí. Na přírodu v průmyslovém zemědělství už nezbylo místo. Navíc se snižuje kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu.

Co jste nevěděli o českém zemědělství?

Stáhněte si zdarma brožuru plnou informací o naší krajině a současném zemědělství. Možná vás některá fakta hodně překvapí...

Je čas se znovu zamyslet

Potřebujeme získávat z krajiny ještě více potravin? Když se každoročně tolik jídla vyhodí? Musíme pěstovat tolik řepky k přimíchávání do benzínu? Je žádoucí stále zvyšovat spotřebu masa a výrobků z něj? Nebylo by lepší se zamyslet a zkusit začít dělat věci trochu jinak? Tak, aby na tom získala příroda i my všichni a zároveň vydělali i samotní zemědělci?

Jak by šlo z krajiny získat ještě mnohem více?

Previous
Next

Více neznamená potravin a další produkce, ale jiných přínosů. Mohli bychom mít krajinu, ve které bude více zeleně i života, která bude zajímavější pro rekreaci i turistiku, bude lépe zadržovat vodu a přitom umožní i nadále produkci kvalitních potravin. A zároveň bude i lépe připravena na budoucí změnu klimatu.

Zde je pár ukázek, o co přicházíme a co chceme do krajiny vrátit:

Máloco ukazuje proměnu naší zemědělské krajiny tak, jako úbytek kdysi běžného tvora, kterým je koroptev polní. Ještě před 2. světovou válkou se její populace u nás odhadovala na miliony kusů. V současné době jich žije tragický  zlomek – jen několik málo tisíc.
Každá nová vodní plocha a její okolí se mohou stát novým domovem pro mnoho druhů rostlin i živočichů. Modře zářící šídla poletující nad hladinou, kvetoucí lekníny nebo kosatce se pak stanou každoroční ozdobou těchto míst.
Ze 161 druhů našich denních motýlů už 18 vyhynulo a ze zbylých 143 druhů je víc než polovina druhů v různém stupni ohrožení. Hlavní příčinou je ztráta stanovišť související s intenzivní zemědělskou a lesnickou praxí.
Dříve bylo zcela běžné natrhat v létě takovouto kytici prakticky kdekoliv. Nebylo nutné vše celý rok kupovat. I proto chceme vrátit do krajiny pestré louky. Nejen pro včely a další hmyz, ale i pro nás, pro lidi.
Rosnička zelená. Kdo by ji neznal - většinou ale jen z obrázků. Dá se najít i v přírodě, ale ne všude. Z velké části krajiny zcela zmizela, spolu s tím, jak zmizely tůně a malé vodní plochy. To je přece škoda, ne?
Také chodíte rádi po cestách naší krajinou? My bychom byli rádi, kdyby jich bylo mnohem víc a začínali hned za městem nebo za vesnicí. Každá taková cesta je navíc šancí, jak na chvíli hodit starosti za hlavu a jen tak být…
Samo se to ale nestane – pro přírodu je potřeba něco skutečně udělat.

Jaký je náš plán? Co chceme prosadit?

Chceme prosadit, aby se 10 % zemědělské půdy opět vrátilo přírodě. 10 % pro přírodu – to je místo pro nové tůně, stromořadí, keře, květnaté louky a návrat života do krajiny. Proto je potřeba změnit systém zemědělských dotací. Bez tohoto rozhodnutí se v krajině nic zásadního nezmění.

Cestu ukazují projekty některých zemědělců, vlastníků pozemků nebo ochránců přírody – jsou to ale zatím jen kapky v moři. Na zásadní změnu nás musí být mnohem více. Proto chceme dát dohromady alespoň 100.000 lidí, kteří se k nám přidají a pomůžou nám tuto změnu prosadit. Pro včely, čmeláky, motýly, pro nás i naše děti. Pro naši krajinu.