Vraťme
10 % přírodě
a získáme na tom všichni

podepsat výzvu

Počet podpisů: 19822

My, níže podepsaní, se obracíme na ministry zemědělství a životního prostředí a vládu ČR jako celek: Podpořte vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu, tak, aby v ní mohly vznikat nové mokřady, tůně, remízky, aleje a další krajinné prvky, tak, aby se naše krajina stala opět pestrou, harmonickou a odolnější vůči změnám klimatu. více zde.

podepsat výzvu!

Počet podpisů:19822

My, níže podepsaní, se obracíme na ministry zemědělství a životního prostředí a vládu ČR jako celek: Podpořte vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu, tak, aby v ní mohly vznikat nové mokřady, tůně, remízky, aleje a další krajinné prvky, tak, aby se naše krajina stala opět pestrou, harmonickou a odolnější vůči změnám klimatu. více zde.

Krajina v ohrožení

Naše krajina není v pořádku. Mnoho dříve běžných druhů rostlin a živočichů v naší krajině dnes již téměř nenajdete. Kdy jste třeba viděli naposled koroptev, modráska nebo třeba chrpu? Krajinu navíc ohrožuje eroze, její zastavování nebo znečištění vod. Zvyšuje se riziko, že naše krajina ztratí schopnost produkovat dostatek kvalitních a zdravých potravin. To jsou problémy, které je třeba řešit.

Moderní zemědělství je super. Má to však svá ale…

Česká republika patří mezi evropské země, které mají největší pole.

Velká pole umožňují využit velké stroje, které zastanou mnoho práce. Umělá hnojiva a pesticidy zvýšily výnosy a odstranily škůdce. Nedostatek potravin je minulostí. To je dobře.

Možná jsme to ale trochu přehnali. Většina lidí si to dnes už ani neuvědomí: v krajině chybí zeleň, ptáci, motýli, velká část potoků teče v trubkách pod zemí. Na přírodu v průmyslovém zemědělství už nezbylo místo. Navíc se snižuje kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu.

Co jste nevěděli o českém zemědělství?

Stáhněte si zdarma brožuru plnou informací o naší krajině a současném zemědělství. Možná vás některá fakta hodně překvapí...

Je čas se znovu zamyslet

Potřebujeme získávat z krajiny ještě více potravin? Když se každoročně tolik jídla vyhodí? Musíme pěstovat tolik řepky k přimíchávání do benzínu? Nebylo by lepší se zamyslet a zkusit začít dělat věci trochu jinak? Tak, aby na tom získala příroda i my všichni a zároveň vydělali i samotní zemědělci?

Jak by šlo z krajiny získat ještě mnohem více?

Previous slide
Next slide

Více neznamená potravin a další produkce, ale jiných přínosů. Mohli bychom mít krajinu, ve které bude více zeleně i života, která bude zajímavější pro rekreaci i turistiku, bude lépe zadržovat vodu a přitom umožní i nadále produkci kvalitních potravin. A zároveň bude i lépe připravena na budoucí změnu klimatu.

Zde je pár ukázek, o co přicházíme a co chceme do krajiny vrátit:

Máloco ukazuje proměnu naší zemědělské krajiny tak, jako úbytek kdysi běžného tvora, kterým je koroptev polní. Ještě před 2. světovou válkou se její populace u nás odhadovala na miliony kusů. V současné době jich žije tragický  zlomek – jen několik málo tisíc.
Každá nová vodní plocha a její okolí se mohou stát novým domovem pro mnoho druhů rostlin i živočichů. Modře zářící šídla poletující nad hladinou, kvetoucí lekníny nebo kosatce se pak stanou každoroční ozdobou těchto míst.
Ze 161 druhů našich denních motýlů už 18 vyhynulo a ze zbylých 143 druhů je víc než polovina druhů v různém stupni ohrožení. Hlavní příčinou je ztráta stanovišť související s intenzivní zemědělskou a lesnickou praxí.
Dříve bylo zcela běžné natrhat v létě takovouto kytici prakticky kdekoliv. Nebylo nutné vše celý rok kupovat. I proto chceme vrátit do krajiny pestré louky. Nejen pro včely a další hmyz, ale i pro nás, pro lidi.
Rosnička zelená. Kdo by ji neznal - většinou ale jen z obrázků. Dá se najít i v přírodě, ale ne všude. Z velké části krajiny zcela zmizela, spolu s tím, jak zmizely tůně a malé vodní plochy. To je přece škoda, ne?
Také chodíte rádi po cestách naší krajinou? My bychom byli rádi, kdyby jich bylo mnohem víc a začínali hned za městem nebo za vesnicí. Každá taková cesta je navíc šancí, jak na chvíli hodit starosti za hlavu a jen tak být…
Samo se to ale nestane – pro přírodu je potřeba něco skutečně udělat.

Jaký je náš plán? Co chceme prosadit?

Chceme prosadit, aby se 10 % zemědělské půdy opět vrátilo přírodě. 10 % pro přírodu – to je místo pro nové tůně, stromořadí, keře, květnaté louky a návrat života do krajiny. Proto je potřeba změnit systém zemědělských dotací. Bez tohoto rozhodnutí se v krajině nic zásadního nezmění.

Cestu ukazují projekty některých zemědělců, vlastníků pozemků nebo ochránců přírody – jsou to ale zatím jen kapky v moři. Na zásadní změnu nás musí být mnohem více. Proto chceme dát dohromady alespoň 100.000 lidí, kteří se k nám přidají a pomůžou nám tuto změnu prosadit. Pro včely, čmeláky, motýly, pro nás i naše děti. Pro naši krajinu.

Přidejte se k naší petici!

Bez Vás to nedokážeme, změnit krajinu můžeme jenom společně.Přidejte s k naší petici a zůstaňte s námi v kontaktu, abychom Vás mohli informovat o tom co se nám daří změnit.

Potvrďte prosím Váš podpis!

Děkujeme za Váš podpis. Prosíme potvrďte ho ještě ve své e-mailové schránce. Jinak je neplatný.

Kontakty

Koalice pro krajinu je neformální sdružení organizací a odborníků, kteří pracují v oblasti ochrany biodiverzity a obnovy krajiny.

Zakladatelem a koordinátorem Koalice pro krajinu je organizace Čmelák – společnost přátel přírody, z.s.

Zaujal Vás projekt Koalice? Ozvěte se nám!

 Koalice pro krajinu

 Švermova 32, 460 10, Liberec

koaliceprokrajinu@cmelak.cz

Mgr. Jan Korytář, 776 561 736jan.korytar@cmelak.cz – zástupce projektu, média, jednání o finanční podpoře

Mgr. Ing. Dana Janatová, 776 728 546koaliceprokrajinu@cmelak.cz zájemci o členství, rozšiřování koalice, koordinace projektu

Petice: Vraťme 10 % přírodě

My, níže podepsaní, se obracíme na ministry zemědělství a životního prostředí a vládu ČR jako celek: Podpořte vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodu, tak aby v ní mohly vznikat nové mokřady, tůně, remízky, aleje a další krajinné prvky, tak, aby se naše krajina stala opět pestrou, harmonickou a odolnější vůči změnám klimatu.

Naše krajina není v pořádku. Ohrožuje ji eroze, znečištění vod, zmizela z ní velká část života. Mnoho dříve běžných druhů rostlin a živočichů v ní dnes již téměř nenajdete. To chceme změnit. Chceme do naší krajiny vrátit život – čmeláky, motýly, ptáky a mnoho dalších druhů zvířat a rostlin. Chceme osvobodit potoky pohřbené v melioračních trubkách. Chceme pestrou a zdravou krajinu plnou života – pro přírodu, pro nás i pro naše děti.

Žádáme Vás proto, abyste připravili změny zákonů, vyhlášek a zejména celého systému dotací, které pro takovou krajinu vytvoří potřebný právní a finanční rámec. Využijte finančních zdrojů Společné zemědělské politiky a národních programů k podpoře vlastníků půdy a zemědělců, aby mohli vedle vlastní produkce také pečovat o krajinu. Tak, aby byla pestřejší a schopna poskytovat dostatek zdravých potravin nejen dnes, ale i v budoucnosti. Vyčleňte 10 % zemědělské půdy zpátky přírodě, aby vznikl prostor pro půdní organismy, rostliny, hmyz a další živočichy a zlepšila se odolnost zemědělské krajiny vůči projevům klimatické změny, jak to navrhuje i Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, k níž se Česká republika zavázala.

Jsme si vědomi, že dospět k pestré, zdravé a harmonické krajině nebude jednoduché. Právě proto se na Vás obracíme a žádáme Vás, abyste se přihlásili k cíli vrátit 10 % zemědělské půdy přírodě a zejména začali pro jeho dosažení podnikat konkrétní kroky.