Co může krajině pomoci?

Harmonická krajina dokáže divy. Zadržet tolik potřebnou vodu, být místem pro nový život i potěšit duši. Ale jak na to?

Co je naším cílem

Krajina, ve které bude více života, která dokáže lépe zadržovat vodu a která bude lépe připravená na klimatické změny.

Jde nám o krajinu, kde budou menší pole než současné velké lány, kde porostou tisíce kilometrů nových remízků, stromořadí a  mezí, kde se na povrch dostanou tisíce kilometrů potoků schovaných v trubkách, kde vzniknou tisíce nových mokřadů s tůněmi, tisíce malých vodních nádrží a kde budou růst smíšené a  zdravé lesy. 

 

Je to krajina, kde se bude v zemědělství využívat méně chemie a kde bude živá a zdravá půda. Je to krajina, ve které chceme, aby mohly žít i naše děti. Přesně taková krajina, o které se zpívá v naší hymně.

Co může krajině pomoci

Menší pole

Omezení velikosti jednoho pole

Naše pole patří mezi největší v Evropě, jsou téměř bez života a náchylná k erozi. Jejich zmenšení na cca 3 – 5 ha vytvoří v krajině opět pestrou mozaiku, a přitom umožní i nadále využití velkých strojů.

Lepší dotace

Změna systému zemědělských dotací

Jak? Tím, že na velká pole nebude možné čerpat dotace. Ať si každý vybere. Chceš velká pole pro velký traktor? OK, ale zapomeň na dotace. Hospodaříš s ohledem na přírodu. Dotace ti zaplatí zvýšené náklady.

Louky pro motýly

Sečení luk s ohledem na biodiverzitu

Omezení maximální plochy luk, které je možné posekat najednou, jen na část půdního bloku, umožní, aby se na zbytku mohli vylíhnout ptáci, motýli a další hmyz. Bude to jen trochu složitější.

Tůně a rybníky

Obnova tůní, rybníků a potoků

Toto již trochu probíhá, ale málo a pomalu. Potřebujeme rychlejší přípravu více projektů na obnovu tůní i rybníků. A také obnovu potoků a potůčků, které dnes často tečou v trubkách pod zemí.

To je humus

Zvyšování úrodnosti půdy

Zavedení povinnosti zvyšovat úrodnost půdy pomocí organického hnojení, včetně udržování vegetační pokryvu po většinu roku, zvýší obsah humusu v půdě a zlepší její schopnost vázat vodu.

Biodiverzita

Profesionální podpora biodiverzity

Ochrana biodiverzity je odborná a dlouhodobá práce, která by měla mít i odpovídající ohodnocení a podmínky. A to nejen v chráněných územích, ale i v běžné krajině.

Méně chemie

Omezení pesticidů

Krajině by pomohlo plošné omezení používání pesticidů, které sice umožnily zvýšit úrodu, ale také se podílí na znečistění podzemních vod a z krajiny dělají sterilní substrát téměř bez života.

Zvířata v krajině

Volný chov hospodářských zvířat.

Podporujeme volný chov hospodářských zvířat v krajině, namísto klecových a dalších intenzivních způsobů chovu. Krajina se zvířaty je většinou pestřejší, než ta bez nich.

Zdravější lesy

Zákaz holosečí a monokultur

Holoseče a monokultury jsou podle nás překonaný způsob pěstování lesa. Řešením je pěstování smíšených lesů dle přirozené dřevinné skladby a přírodě bližší způsoby těžby dřeva.

Méně betonu

Omezení zástavby volné krajiny

Je načase prosadit omezení výstavby dalších průmyslových, logistických a obchodních center a zpevněných ploch ve volné krajině a také mnohem vyšší kompenzace za trvalé zábory půdy.