Naše krajina není v pořádku.

Naše krajina není v pořádku – obrovská pole zalévaná chemií jsou téměř bez života, smrkové a jiné monokultury podléhají škůdcům, potoky v trubkách odvádí z krajiny vodu. Mizí hmyz, ptáci i dříve běžné kytky. Krajina je nemocná.

Na mnoha místech má naše krajina k „zemskému ráji na pohled“ hodně daleko:

A co dělat jinak?

Opatření, jak krajinu uzdravit, jsou přitom známá – potřebujeme smíšené lesy na místo monokultur, menší pole, více zeleně v krajině, osvobodit potoky uvězněné v trubkách pod zemí, obnovit mokřady a malé vodní nádrže a také budovat nové. Na tom se všichni celkem shodují.

Jenže přesto, že se o potřebě změn téměř všichni shodují, moc se toho v krajině nemění. Jak je to možné? Proč se stále nedaří změnit tvář naší krajiny? Kde je „zakopaný pes“?