Kde je zakopaný pes?

Proč potřebné změny v naší krajině probíhají tak pomalu nebo vůbec? Je to vlastně zcela jednoduché: Zlepšovat stav naší krajiny se téměř nikomu nevyplatí. Systém je nastaven tak, aby podporoval produkci s co nejnižšími náklady, nikoliv skutečnou péči o krajinu, která je o něco nákladnější a složitější.

Jsou tu i dotace na obnovu krajiny. Jenže ty využívají většinou jen různí nadšenci, pokud najdou osvícené vlastníky půdy, kteří souhlasí s vybudováním nových remízků, tůní nebo stromořadí. Navíc je tu další problém: tyto dotace téměř nikdy nepokryjí 100 % nákladů.

... a zbytek si seženete sami!

Dovedete si představit, že by stát řekl firmám, co stavějí dálnice: domluvte se s vlastníky pozemků, připravte projekty a my vám pak dáme, pokud o to požádáte, 70, 85 nebo 90% nákladů a zbytek si seženete sami? Že je to absurdní? Ano. Moc nových dálnic by touto cestou asi nevzniklo. V případě obnovy krajiny je to bohužel ale běžná praxe.

Naši krajinu nemohou dát do pořádku jen ekologové, nadšenci a osvícení  lesníci a zemědělci. Dělají často skvělou práci, ale nestačí to. Stále se vyplatí mít velká pole bez kousku zeleně a hospodařit bez ohledu na přírodu. Jak je to možné? Systém dotací, zákonů, vyhlášek a soukromých zájmů je tak bohužel už roky nastaven.

Právě v nastavení celého systému je největší „zakopaný pes“. Proto je třeba tento systém změnit. A přesně o to nám také jde.