Pro obce

O Koalici pro krajinu

Koalice pro krajinu je neformálním sdružením organizací a odborníků, kteří aktivně prosazují potřebné systémové změny v nakládání s naší krajinou. Naším dlouhodobým cílem je zvýšit její pestrost, biodiverzitu a ekologickou stabilitu.

Díky podpoře Nadace pojišťovny Kooperativa nabízí Koalice pro krajinu obcím potřebné informace, konzultace a podporu při přípravě jejich vlastních projektů a opatření, které posílí odolnost krajiny vůči suchu, erozi půdy a zlepší zadržování vody. O Prevenčním programu pro odolnější krajinu, který pro obce připravila Nadace pojišťovny Kooperativa, se můžete dočíst v brožuře ZDE.

Jedním z hlavních cílů Koalice je prosadit i lepší nastavení dotací na obnovu krajiny, aby bylo možné realizovat více, zejména komplexnějších projektů, které jsou náročné na přípravu, mimo jiné např. v oblasti jednání s vlastníky pozemků. Pokud máte stejně jako my pocit, že by dotační politika státu měla v této oblasti projít revizí a úpravami, budeme rádi, když se k nám přidáte a pomůžete nám prosadit potřebné změny.

Proč se zapojit jako obec?

Vaše obec může vyjádřit podporu cílům Koalice pro krajinu tím, že se stane přidruženým členem a tím vyjádří podporu našim aktivitám, případně se aktivně zapojí do naší činnosti.

Grantové a dotační výzvy

Grantové a dotační výzvy

Upozornění na vybrané grantové a dotační výzvy spojené s obnovou krajiny.

Legislativní změny

Legislativní změny

Informace o připravovaných legislativních změnách týkajících se obnovy krajiny na evropské i národní úrovni.

Jednání s politiky a zástupci státních institucí

Jednání s politiky a zástupci státních institucí

Možnost zapojit se do jednání s politiky a zástupci státních institucí v oblasti obnovy krajiny.

Vlastní záměry, plány a projekty

Vlastní záměry, plány a projekty

Možnost konzultovat své vlastní záměry, plány a projekty v obnově krajiny v okolí obce s dalšími odborníky.

Sdílet zkušenosti a rady

Sdílet zkušenosti a rady

Příležitost sdílet zkušenosti a rady s dalšími obcemi a organizacemi.

Členství je bezplatné

Členství je bezplatné

Díky podpoře Nadace pojišťovny Kooperativa je přidružené členství bezplatné.

Chcete-li se stát přidruženým členem Koalice pro krajinu, vyplňte přihlášku a zašlete ji e-mailem na adresu koaliceprokrajinu@cmelak.cz.

Zapojte se do šíření petice

Jedním z hlavních cílů Koalice pro krajinu je do roku 2026 nasbírat 100 000 podpisů pod petici, která chce prosadit změny státní zemědělské politiky s cílem podpořit proces obnovy krajiny a její biodiverzity. 

Chceme upravit systém zemědělských dotací tak, aby bylo pro zemědělce a vlastníky půdy motivující a výhodné budovat a udržovat potřebné krajinné prvky postupně až na 10 % obhospodařované půdy. Cílem je podpořit a urychlit návrat přírody v podobě stromů, keřů, mezí, remízků, mokřadů, tůní, květnatých luk a potoků do naší krajiny. I proto, že více přírody v krajině přispěje také k její větší odolnosti vůči suchu, erozi půdy a efektivnějšímu zadržování vody.

Přidáte se? Zabere to méně než minutu. Budeme rádi, když o podpis petice požádáte i zastupitele a občany své obce.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Přihlaste se k odběru pravidelného newsletteru a dostávejte aktuální informace k problematice obnovy krajiny a zadržování vody v krajině.

Změnit stav naší krajiny není jednoduchý úkol. Když se ale spojí hodně lidí dohromady, tak se to může podařit. Pokud i Vám záleží na stavu naší krajiny a chcete, abychom zásadně změnili způsob, jak s ní zacházíme, podpořte prosím naše aktivity nejlépe pravidelnou měsíční platbou.

VEŘEJNOU SBÍRKU SPUSTÍME JIŽ BRZY…

Každý se může zapojit.

Hledáme alespoň 1000 lidí v České republice, kteří jsou ochotni podpořit zásadní změnu v nakládání s naší krajinou částkou např. 200 Kč měsíčně.

Cílová částka
0
Dárců se zapojilo
0
Aktuální stav
0
Zbývá získat
0

úvod

Veřejná sbírka byla povolena  krajským úřadem dne…aktuální vyúčtování vybraných peněz NAJDETE zde. Sbírku pořádá Čmelák SPP. DOTAZY NA INFO@CMELAK. CZ

Tak co, jdete do toho s námi?

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants,Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.