O co nám jde?

pro přírodu i pro člověka

Chceme prosadit takové změny v dotační politice a legislativě, které povedou k reálným změnám v naší krajině, tak, aby se zlepšily její mimoprodukční funkce, s pozitivním dopadem pro přírodu i pro člověka.

Jaký je náš plán

10 % přírodě

 V souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 chceme vrátit alespoň 10 % zemědělské půdy přírodě, zejména formou obnovy dlouhodobých krajinných struktur.

zemědělské dotace

Chceme změnit financování péče o krajinu a systém zemědělských dotací tak, aby ochrana přírody a biodiverzity přestala být víceméně jen trpěnou a marginální činností na okraji zájmu státu, vlastníků půdy i zemědělců samotných

efektivní poradenství

Následně bude třeba připravit prostředí pro efektivní realizaci potřebných opatření – odborné, nebyrokratické a praktické poradenství pro zemědělce a vlastníky pozemků, včetně přípravy pilotních projektů.

Připomínkujeme strategický plán společné zemědělské politiky

Prostřednictvím naší zakládající organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, jsme se přímo zapojili do projednávání SP_SZP v pracovních skupinách na MZe, kam jsme podali naše připomínky.

Budujeme Koalici pro krajinu

Uvědomujeme si, že náš cíl vrátit 10 % zemědělské půdy zpět přírodě je během na dlouhou trať a bude vyžadovat velké úsilí. Proto hledáme další spojence z řad organizací i odborníků. Přidejte se k nám!

Dáváme dohromady 100 000 lidí

Abychom byli schopni prosadit naše cíle, potřebujeme silnou podporu veřejnosti. Naším cílem je získat 100.000 podpisů pod naši petici za prosazení potřebných změn v nakládání s naší krajinou. I váš podpis může pomoci.

Proč právě 100.000?

Není to moc ambiciózní cíl? Dá se tolik lidí vůbec získat? Neměli bychom si dát „reálnější cíl“?

100.000 podpisů je velké číslo. Máme ale několik pádných důvodů, proč ne méně.

100.000 lidí je pouze jeden člověk ze sta obyvatel naší  země. Pokud bychom pro změny  v naší krajině nedokázali získat ani jednoho člověka ze sta, těžko můžeme přesvědčovat politiky a úředníky, že jde o vážný problém, který je třeba řešit.

100.000 je spíše spodní hranice, čím více nás bude, tím spíše se s námi politici začnou bavit.

A hlavně věříme, že se k nám postupně přidají další dobrovolníci, kteří nám se sběrem podpisů pomůžou. Pokud i Vám záleží na tom, jak vypadá naše krajina, požádejte prosím o podporu i své známé, sdílejte na facebooku odkaz na naši petici, stáhněte si petici pro vytištění a pošlete nám archy poštou nebo nás jen kontaktujte a domluvíme se, jak se můžete taky zapojit.

Tak co, jdete do toho s námi?

Sháníme finance

Bez peněz to nepůjde. Prosazení potřebných změn blokují zejména zájmy zemědělské lobby, která si nedovede představit jiný způsob nakládání s naší krajinou. I proto, že ten současný   je díky dotacím zdrojem nemalých příjmů zejména pro velké firmy a velké vlastníky půdy.

Jaký má být výsledek?

Jak by naše krajina mohla vypadat, ilustrují následující obrázky