Kde je zakopaný pes?

Naše krajina není v pořádku

Naše krajina není v pořádku – obrovská pole zalévaná chemií jsou bez života, smrkové a jiné monokultury podléhají škůdcům, potoky v trubkách odvádí z krajiny vodu,  mizí hmyz, ptáci a dříve běžné kytky.  Krajina je nemocná.

Opatření jsou přitom známá – potřebujeme smíšené lesy na místo monokultur, menší pole, více zeleně v krajině, osvobodit potoky uvězněné v trubkách pod zemí, obnovit mokřady a malé vodní nádrže a také budovat nové. Na tom se všichni poměrně shodují.

Jsou tu dokonce i dotace na obnovu krajiny, které ale využívají víceméně jen různí nadšenci, i proto, že dotace nikdy nepokryjí 100% nákladů. Dovedete si představit, že by stát řekl firmám, co stavějí dálnice: požádejte si o dotace, my vám dáme 85% a zbytek si seženete sami? Že je to absurdní? Ano. Moc nových dálnic by touto cestou asi nevzniklo. V případě obnovy krajiny je to bohužel ale běžná praxe.

Naši krajinu nemohou dát do pořádku jen ekologové, nadšenci a osvícení  lesníci a zemědělci. Dělají často skvělou práci, ale nestačí to. Stále se totiž vyplatí mít velká pole bez kousku zeleně nebo sázet smrkové monokultury. Jak je to možné? Systém dotací, zákonů, vyhlášek a soukromých  zájmů je tak bohužel nastaven. Je proto třeba změnit od základu celý systém.