Zdravá krajina

Co je naším cílem?

Harmonická krajina. Tedy krajina, ve které bude více života, která dokáže lépe zadržovat vodu a která bude lépe připravená na klimatické změny. Jde nám o krajinu, kde budou menší pole než současné velké lány, kde porostou tisíce kilometrů nových remízků, stromořadí a mezí, kde se na povrch dostanou tisíce kilometrů potoků schovaných v trubkách, kde vzniknou tisíce nových mokřadů s tůněmi, tisíce malých vodních nádrží a kde budou růst smíšené a  zdravé lesy.  Je to krajina, kde se bude v zemědělství využívat méně chemie a kde bude živá a zdravá půda. Je to krajina, ve které chceme, aby mohly žít i naše děti. Přesně taková krajina, o které se zpívá v naší hymně.

Zákon o krajině - hlavní opatření

1

Omezit maximalní výměru pole

Omezit pro získání zemědělských dotací maximální výměru jednoho pole na 3 -5 hektarů, které budou muset být oddělený přírodními biopásy.

2

Státní financování revitalizačních opatření

Zavést povinnost státu financovat revitalizační opatření na zemědělské půdě až do 10% její výměry a platit zemědělcům pravidelné platby za pěstování remízků, mezí a alejí apod.

3

Sečení luk s ohledem na faunu

Omezit maximální plochu luk, které je možné posekat najednou, jen na část půdního bloku, aby se na zbytku mohli vylíhnout ptáci, motýli a další hmyz.

4

Zvyšovat úrodnost půdy

Zavést povinnost zvyšovat úrodnost půdy pomocí organického hnojení, včetně povinnosti udržovat na polích vegetační pokryv a tím zlepšovat obsah humusu v půdě a její kondici a schopnost vázat vodu.

5

Obnovit malé vodní plochy, rybníky a tůně

Uložit povinnost státním podnikům Povodí Labe, Ohře, Moravy a Odry obnovit v době 20 let od schválení zákona min. 90% bývalých menších vodních toků a zbudovat na nich nové rybníky a tůně.

6

10 % půdy v bio režimu u velkých vlastníků

Zavést povinnost u větších vlastníků půdy mít minimálně 10% zemědělské půdy v bio-režimu. Bez používání pesticidů a vysokých dávek průmyslových hnojiv.

7

30 % půdy v bio režimu

Uložit státu změnit dotační politiku tak, aby do roku 2030 bylo minimálně 30% půdy v režimu bio.

8

Volný chov hospodářských zvířat.

Podpořit volný chov hospodářských zvířat v krajině, namísto klecových a dalších intenzivních způsobů chovu.

9

Zákaz holosečí

Zakázat holoseče v lesním hospodaření a zavést povinnost pěstování smíšených lesů dle přirozené dřevinné skladby.

10

Omezení průmyslových center ve volné krajině

Zákonem omezit výstavbu dalších průmyslových, logistických a obchodních center a zpevněných ploch ve volné krajině.

Jak by to mělo vypadat?

Místa v krajině, kde hospodaří člověk v souladu s přírodou, můžete najít už dnes – podívejte se na lokality, kde o krajinu pečují členové naší koalice a naši přátelé nebo další inspirativní lidé. Z vlastní zkušenosti víme, že „jiná krajina“ je možná:

Mokřady Jablonné – spolek Čmelák

Na okraji Jablonného v Podještědí v severních Čechách Čmelák vytvořil Mokřady Jablonné. Ze zanedbané a zarostlé plochy s černými skládkami vzniklo malebné místo pro lidi i pro přírodu. Útočiště zde

Číst více »

Nový prales – spolek Čmelák

Nový prales vzniká nedaleko Ještědu v severních Čechách již od roku 2004. Čmelák zde přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les. Již bylo vykoupeno 35 hektarů živořícího

Číst více »

Louky u Milovic – spolek Česká krajina

Přírodní rezervace Milovice je součástí Evropsky významné lokality Milovice-Mladá. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a živočichů. Výjimečná je zejména rozmanitost bezobratlých živočichů. Ve vysychajících tůních

Číst více »

Louky pod milešovkou – Daniel Pitek

není obsah není obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsahnení obsah není obsah není obsah není obsahnení

Číst více »