Petice

Jaký je náš plán?

Chceme prosadit přijetí nového Zákona o krajině, který zásadně a hlavně pro všechny závazně upraví hospodaření s krajinou a v krajině. Nebude to snadné. Stejně jako kdysi prosazení zákona o osmihodinové pracovní době nebo v nedávné době prosazení zákona o zákazu kouření v restauracích. I náš zákon bude narážet na zájmy mnoha mocných lidí i organizací a firem, kterým půjde o jejich peníze. Až se ale změnu podaří prosadit, většina se rychle přizpůsobí. 

Proč to děláme? Jde nám o harmonickou krajinu, ve které bude více života, která dokáže lépe zadržovat vodu a která bude lépe připravená na klimatické změny. Jde nám o krajinu, kde jsou menší pole než současné velké lány, kde budou tisíce kilometrů nových remízků, stromořadí a mezí, kde se na povrch dostanou tisíce kilometrů potoků schovaných v trubkách, kde vzniknou tisíce nových mokřadů s tůněmi, tisíce malých vodních nádrží a kde budou růst smíšené a  zdravé lesy.  Je to krajina, kde se bude v zemědělství využívat méně chemie a kde bude živá a zdravá půda. Je to krajina, ve které chceme, aby mohly jednou žít i naše děti.