Vraťme
10% přírodě
brzy se dozvíte více

podepsat výzvu!

12%

podepsat výzvu!

12%

Proč je důležité vrátit 10% zemědělské půdy zpátky přírodě a jak na tom můžeme vydělat?

Česká republika patří mezi evropské země s  největšími poli. Má to své výhody – taková pole se snadněji a levněji obdělávají. Přináší to ale i problémy – v takové krajině nezbývá moc místa pro přírodu.

Většina lidí si dnes už ani neuvědomí, že v krajině chybí zeleň, ptáci, motýli nebo kolik potoků teče v trubkách pod zemí. Půda je v kondici udržovaná pomocí umělých hnojiv a špatně zadržuje vodu. Není to příliš velká cena, kterou platíme za levné potraviny? Možná by to dělat jinak a lépe?

Moderní zemědělství je super. Má to však svá ale…

Velká pole umožňují využit velké stroje, které zastanou mnoho práce. Umělá hnojiva a pesticidy zvýšily výnosy a odstranily škůdce. Nedostatek potravin je minulostí. To je dobře. Možná jsme to ale trochu přehnali. Na přírodu v průmyslovém zemědělství už nezbylo místo.

Co jste nevěděli o českém zemědělství?

Stáhněte si zdarma brožuru plnou informací o naší krajině a současném zemědělství. Možná vás některá fakta hodně překvapí...

Je čas se znovu zamyslet. Potřebujeme stále získávat z krajiny ještě více a levnějších potravin? Když je jídla nadbytek a spousta se ho navíc vyhodí? Nemohli bychom chtít dnes po zemědělství i něco jiného? Tak, aby na tom získala příroda a zároveň vydělali i samotní zemědělci?

Jak by šlo z krajiny získat ještě mnohem více?

Previous slide
Next slide

Více neznamená více potravin a další produkce, ale jiných přínosů. Mohli bychom mít krajinu, ve které bude více zeleně i života, která bude zajímavější pro rekreaci i turistiku, bude lépe zadržovat vodu a přitom umožní i nadále produkci kvalitních potravin.Krajinu, která bude lépe připravená na budoucí změnu klimatu.

Zde je pár ukázek, o co přicházíme a co chceme do krajiny vrátit:

Máloco ukazuje proměnu naší zemědělské krajiny tak, jako úbytek kdysi běžného tvora, kterým je koroptev polní. Ještě před 2. světovou válkou se její populace u nás odhadovala na miliony kusů. V současné době jich žije tragický  zlomek – jen několik málo tisíc.
Každá nová vodní plocha a její okolí se mohou stát novým domovem pro mnoho druhů rostlin i živočichů. Modře zářící šídla poletující nad hladinou, kvetoucí lekníny nebo kosatce se pak stanou každoroční ozdobou těchto míst.
Ani motýli na tom nejsou dobře - z xx druhů denních motýlů jich je xx v kategorii vzácných a ohrožených. A co Vy - kdy jste byli naposled na louce, kde poletovaly desítky motýlů různých druhů? Dříve to býval zcela běžný zážitek...
Dříve bylo zcela běžné natrhat v létě takovouto kytici prakticky kdekoliv. Nebylo nutné vše celý rok kupovat. I proto chceme vrátit do krajiny pestré louky. Nejen pro včely a další hmyz, ale i pro nás, pro lidi.
Rosnička zelená. Kdo by ji neznal - většinou ale jen z obrázků. Dá se najít i v přírodě, ale ne všude. Z velké části krajiny zcela zmizela, spolu s tím, jak zmizely tůně a malé vodní plochy. To je přece škoda, ne?
Také chodíte rádi po cestách naší krajinou? My bychom byli rádi, kdyby jich bylo mnohem víc a začínali hned za městem nebo za vesnicí. Každá taková cesta je navíc šancí, jak na chvíli hodit starosti za hlavu a jen tak být…
Samo se to ale nestane – pro přírodu je potřeba něco skutečně udělat.

Jaký je náš plán? Co chceme prosadit?

Chceme prosadit změnu zákona, aby se 10 % zemědělské půdy opět vrátilo přírodě. A následně změnit systém zemědělských dotací. Bez tohoto rozhodnutí se nic zásadního v krajině nezmění. To si dovolujeme tvrdit jako lidé, kteří se více než 25 let zabývají praktickou obnovou 10 % pro přírodu – to je místo pro nové tůně, stromořadí, keře, květnaté louky a návrat života do krajiny.
Cestu ukazují projekty některých zemědělců, vlastníků pozemků nebo ochránců přírody – jsou to ale jen kapky v moři. Na skutečnou změnu bude potřeba změnit zákon. Proto dáváme dohromady 100.000 lidí, kteří se k nám přidají a pomohou nám tuto změnu prosadit. Pro včely, čmeláky, motýly, pro nás i naše děti. Pro naši krajinu.