Náš plán

Jak obnovit naši krajinu?

Aby se něco změnilo, musíme spojit síly dohromady. Proto jsme se rozhodli založit Koalici pro krajinu, která bude mít jeden hlavní úkol – prosadit přijetí nového Zákona o krajině, který zcela zásadně upraví způsoby hospodaření na lesní a zemědělské půdě. 

Začínáme dávat dohromady ekology, lesníky, zemědělce, vodohospodáře, vědce, ale hlavně všechny milovníky naší přírody, kteří mají podobnou vizi o naší krajině, jako my. Koalice pro krajinu je otevřená lidem i organizacím, profesionálům i nadšencům.  

Jaký je náš plán?

Chceme prosadit přijetí nového Zákona o krajině, který zásadně a hlavně pro všechny závazně upraví hospodaření s krajinou a v krajině. Nebude to snadné, podobně, jako když se nedávno prosazoval zákaz kouření v restauracích nebo kdysi zákon o osmihodinové pracovní době. I náš zákon bude narážet na zájmy mnoha mocných lidí i organizací, kterým půjde o jejich zájmy a peníze. To nás ale nemůže odradit.

Zákony jsou dohodou nás lidí, jak mají fungovat různé části života společnosti. Pokud chceme, aby se naše krajina uzdravila, je nový zákon tou správnou a hlavní cestou, která povede k potřebným změnám. Je to podobné, jako právě se zkrácením pracovní doby nebo zákazem kouření v restauracích – desítky let diskusí vyřešil až nový zákon. Dnes by se do minulosti už asi nikdo vracet nechtěl… Stejně tak se to má s krajinou.  

Po přijetí zákona bude nutné upravit mnoho dílčích vyhlášek, upravit dotační politiku, daňovou soustavu a navazující zákony. Nový zákon o krajině je ale prvním nutným krokem, který vytvoří pro změnu státní politiky jasný rámec. 

7 kroků pro harmonickou krajinu:

Náš plán se skládá z následujících vzájemně provázaných kroků:

  1. vytvoření Koalice pro krajinu
  2. vytvoření návrhu Zákona o krajině
  3. spuštění petice a získání 100.000 podpisů pro návrh zákona
  4. získání většiny poslanců pro schválení zákona v parlamentu
  5. schválení navazujících vyhlášek, dotačních programů a úprav daňové soustavy
  6. realizace potřebných opatření v krajině.
  7. výsledek – harmonická krajina, ve které je radost pobývat a která slouží lidem i přírodě
 

Plán máme. Sami to ale nezvládneme. Nebude to vůbec snadné, očekáváme proti novému zákonu silný odpor ze strany různých lobby. Také ale víme, že nejsme sami, že nás je víc, kdo se snažíme o to, aby naše krajina byla v lepším stavu, než doposud je. 

Navíc máme jednu výhodu – nejsme jen teoretici.  Máme již více než 25 let zkušeností s obnovou konkrétních přírodních lokalit. Čmelák obhospodařuje 65 ha vlastních pozemků a spolupracuje také  s dalšími vlastníky. Víme, jaké úsilí dá přeměnit smrkovou monokulturu na pestrý les nebo z místa plného skládek vytvořit mokřadní ráj.

Krajina potřebuje takových změn mnohem více. I proto vznikl tento projekt.