mokřady jablonné

Plán, jak obnovit naši krajinu:

Toto není další z mnoha textů o tom, jaké problémy má naše krajina a jak pomalu reagujeme na rizika spojená s klimatickou změnou. Sucho, eroze, kůrovec, monokultury – o těchto problémech přece už dávno víme. Teď je tady plán, jak to konečně změnit.

 

Kde je zakopaný pes?

Opatření jsou známá – potřebujeme smíšené lesy na místo monokultur, menší pole, více zeleně v krajině, vyndat potoky uvězněné v trubkách pod zemí, obnovit mokřady a malé vodní nádrže a také budovat nové. V tom panuje celkem shoda.

Jsou tu dokonce i dotace na obnovu krajiny, které ale využívají víceméně jen různí nadšenci, i proto, že dotace nikdy nepokryjí 100% nákladů. Dovedete si představit, že by stát řekl firmám, co stavějí dálnice: požádejte si o dotace, my vám dáme 85% a zbytek si seženete sami? Že je to absurdní? Ano. Moc nových dálnic by touto cestou asi nevzniklo. V případě obnovy krajiny je to bohužel ale běžná praxe.

Naši krajinu nemohou dát do pořádku jen ekologové, nadšenci a osvícení  lesníci a zemědělci. Dělají často skvělou práci, ale nestačí to. Navíc, když se stále vyplatí mít velká pole bez kousku zeleně nebo sázet smrkové monokultury. Jak je to možné? Systém je tak bohužel nastaven. Je proto třeba změnit systém.