CHCI PODPOŘIT NÁVRAT ŽIVOTA DO NAŠÍ KRAJINY

 

Společně to půjde

Změnit stav naší krajiny není jednoduchý úkol. Když se ale spojí hodně lidí dohromady, tak se to může podařit.

Pokud i Vám záleží na stavu naší krajiny a chcete, abychom zásadně změnili způsob, jak s ní zacházíme, podpořte prosím naše aktivity nejlépe pravidelnou měsíční platbou. Každý se může zapojit.

Hledáme alespoň 1000 lidí v České republice, kteří jsou ochotni podpořit zásadní změnu v nakládání s naší krajinou částkou např. 200 Kč měsíčně.

 

Co je naším cílem

Chceme prosadit potřebné systémové změny v nakládání s krajinou za účelem zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a ekologické stability. Budeme rádi, když nás podpoříte.

Více zeleně

Chceme, aby v krajině bylo více jednotlivých stromů, stromořadí, alejí, remízků a keřů, které vytvoří potřebnou strukturu bránící erozi a fungující jako místa k životu pro hmyz, ptáky a další zvěř.

Voda v krajině

Do naší krajiny je třeba vrátit vodu, ať už obnovou bývalých rybníků, budováním nových tůní a mokřadů nebo obnovou potoků a potůčků, které jsou uvězněny pod zemí v betonových trubkách.

Méně chemie

Chemické přípravky na ochranu rostlin a umělá hnojiva umožnily zvýšení výnosů, zároveň ale v krajině zahubily život a přispívají ke znečištění povrchových i podzemních vod. To chceme změnit.

Více života

Krajina nemá být jen továrnou na dřevo a zemědělské plodiny, ale také místem pro život nás lidí a dalších stovek a tisíců druhů zvířat a rostlin. Chceme do krajiny vrátit hmyz, ptáky, květiny a přírodu celkem.

Není na co čekat

O tom, co je potřeba v krajině změnit, mluví nejen odborníci už desítky let. Potřebné změny probíhají ale jen velmi pomalu a nekoncepčně. Takto by to trvalo ještě staletí... Tak dlouho čekat nechceme.

Spolupráce

Tak velký úkol, jako změnit desítky let zaběhané způsoby hospodaření v krajině, nezvládne ani jeden člověk, ani jedna organizace. Proto vznikla Koalice pro krajinu. Ve spolupráci je naše síla.