Jenom společně můžeme změnit naší krajinu

Změnit stav naší krajiny není jednoduchý úkol. Když se ale spojí hodně lidí dohromady, tak se to může podařit. Pokud i Vám záleží na stavu naší krajiny a chcete, abychom zásadně změnili způsob, jak s ní zacházíme, podpořte prosím naše aktivity nejlépe pravidelnou měsíční platbou. Každý se může zapojit.

Hledáme alespoň 1000 lidí v České republice, kteří jsou ochotni podpořit zásadní změnu v nakládání s naší krajinou částkou např. 200 Kč měsíčně.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 

Co je naším cílem

Chceme prosadit potřebné systémové změny v nakládání s krajinou za účelem zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a ekologické stability. Budeme rádi, když nás podpoříte.

 

Více zeleně

Chceme, aby v krajině bylo více jednotlivých stromů, stromořadí, alejí, remízků a keřů, které vytvoří potřebnou strukturu bránící erozi a fungující jako místa k životu pro hmyz, ptáky a další zvěř.

Voda v krajině

Do naší krajiny je třeba vrátit vodu, ať už obnovou bývalých rybníků, budováním nových tůní a mokřadů nebo obnovou potoků a potůčků, které jsou uvězněny pod zemí v betonových trubkách.

Méně chemie

Chemické přípravky na ochranu rostlin a umělá hnojiva umožnily zvýšení výnosů, zároveň ale v krajině zahubily život a přispívají ke znečištění povrchových i podzemních vod. To chceme změnit.

Více života

Krajina nemá být jen továrnou na dřevo a zemědělské plodiny, ale také místem pro život nás lidí a dalších stovek a tisíců druhů zvířat a rostlin. Chceme do krajiny vrátit hmyz, ptáky, květiny a přírodu celkem.

Není na co čekat

O tom, co je potřeba v krajině změnit, mluví nejen odborníci už desítky let. Potřebné změny probíhají ale jen velmi pomalu a nekoncepčně. Takto by to trvalo ještě staletí... Tak dlouho čekat nechceme.

Spolupráce

Tak velký úkol, jako změnit desítky let zaběhané způsoby hospodaření v krajině, nezvládne ani jeden člověk, ani jedna organizace. Proto vznikla Koalice pro krajinu. Ve spolupráci je naše síla.