Proč je vhodné sázet stromy?

Alej. Stromořadí. Solitéra. K čemu nám jsou?

Krajinných prvků, které využívají stromy, je opravdu mnoho a každý z nich má své využití. Například aleje utvářejí typický ráz krajiny a v létě chrání cestu před slunečním žárem a vytvářejí příjemné prostředí. Fungují jako větrolam, který mimo jiné také brání ztrátě půdy vlivem větru. Zvířatům aleje usnadňují pohyb v obhospodařované krajině a poskytují domov pro drobné živočichy a hnízdiště pro ptáky, kteří se živí škůdci pěstovaných plodin. Neoraná půda pod stromy slouží jako útočiště pro půdní organismy, odkud můžou po orbě opět kolonizovat pole. Stromy ale mají v krajině mnoho dalších funkcí – viz infografika.