Jaký vliv má podoba krajiny na její teplotu?

INFOGRAFIKA:

Každý, kdo se někdy o horkém letním dni nacházel na polní cestě, pocítil nepříjemný vliv vysokých teplot bez možnosti rychlé úlevy. Polní lány mívají v létě průměrnou teplotu kolem 30-40 °C a cesty vedoucí mezi nimi mohou na prudkém slunci dosáhnout až 50 °C. Cestování takovou krajinou je nepříjemné a může vést k přehřátí organismu nebo jiným potížím. A z výletu nakonec nemáte nic. Obohacením krajiny o přírodní prvky, jako jsou aleje, remízky, tůně či biopásy, vytvoříme člověku i živočichům úkryt před sluncem a možnost odpočinku. Zároveň tyto prvky přispívají k retenci vody v krajině a významně ochlazují své okolí, což má pozitivní dopad na lokální koloběh vody.