Krajina pro výnosy nebo pro přírodu?

INFOGRAFIKA:

Myslíte, že je lepší krajina plná jednolitých lánů polí, nebo menší pole oddělené od sebe remízky a doplněné o další krajinné prvky? Na první pohled to může působit jen jako pole rozdělené na více menších. Když se ale podíváte blíže zjistíte, že zemědělská krajina jako je na obrázku B, může být výnosná a zároveň poskytovat dost prostoru i pro přírodu. Naopak krajina na obrázku A sice poskytuje zisk, ale je silně degradovaná a zemědělci do ní musí mnohem více investovat. Už máte jasno?