Obejdeme se bez pesticidů?

Pod pojmem pesticidy si většina z nás představí postřiky na pole. Pesticidy se ale nepoužívají pouze v zemědělství, běžně se využívají i v domácnostech. Pesticidy jsou totiž látky, které se využívají k potlačování nežádoucích organismů. Těmi mohou být například plevele na poli, nebo mravenci u vás v bytě. V EU se pesticidy dělí na dvě podskupiny: biocidy (k hubení či omezování škůdců) a přípravky na ochranu rostlin (pesticidy na ochranu rostlin před škůdci).

V rámci EU podléhají jednotlivé účinné látky pesticidů přísným kontrolám a jsou schvalovány pouze ty bez rizik pro člověka nebo přírodu. V čem je tedy problém? Testují se pouze jednotlivé látky při jednotlivých aplikacích. Velké problémy mohou nastat při působení více účinných látek najednou – tzv. koktejlový efekt. Dlouhodobá pravidelná aplikace a působení více látek najednou může způsobit významný toxický efekt. Pesticidy setrvávají v přírodě ve formě reziduí a dochází ke kontaminaci vod, půd, hromadění v organismech, úbytku biodiverzity a dopadům na lidské zdraví. Negativní působení pesticidů, jejich reziduí, se projevuje zejména na úbytku hmyzu a ptactva. Existují také důkazy pro zvýšené riziko Alzheimerovy choroby, srdečních problémů, onemocnění ledvin a některé typy rakoviny v souvislosti s opakovanou expozicí lidí pesticidy. To se týká zejména zemědělců, kteří s pesticidy běžně pracují.

Současné zemědělství je závislé na pesticidech a jejich výrobci přesvědčují zemědělce, že bez nich se neobejdou. Spotřebu pesticidů je ale potřeba snižovat. Nespoléhat se pouze na pesticidy, ale využívat další nástroje, jako je střídání plodin, pestřejší skladba plodin, přírodní prvky pro přirozené predátory škůdců, volba vhodných odrůd, mechanické odstraňování plevelů, zvyšování odolnosti plodin podporou mykorhiz a zdravé půdy, případně použití biopesticidů, nebo vhodné načasování ošetření. Dále je třeba nepřehnojovat a navracet organickou hmotu do půdy, krajina by měla být pestrá a stabilní. Zvýšením stability krajiny se totiž zvýší její odolnost vůči škůdcům. Pomoci by tomu mohl udržitelnější způsob hospodaření, jako je správně prováděná integrovaná produkce, precizní zemědělství, regenerativní zemědělství, nebo ekologické zemědělství. Toto je příležitost i pro vlastníky pozemků, kteří mohou požadovat, aby se na jejich pozemcích hospodařilo udržitelněji.

V Koalici pro krajinu si myslíme, že je potřeba zásadní změna v nastavení dotací a legislativy. Také větší informovanost veřejnosti, aby se lidé nebáli, že nebudou mít co jíst, a informovanost zemědělců, že to jde i jinak. A o to se také snažíme.