Nařízení o obnově přírody bylo schváleno!

Ve středu 12. 7. 2023 Evropský parlament přijal nařízení o obnově přírody. Jako již minulé hlasování, i toto bylo poněkud těsné, ale nakonec to dobře dopadlo i když s jistými úpravami v samotném dokumentu. Parlament nyní začne jednat o tom, jak bude vypadat konečná podoba nařízení o obnově přírody.

Nařízení o obnově přírody bude důležitým dokumentem pro obnovu degradovaných ekosystémů v EU. Do roku 2030 bude muset EU zavést opatření na obnovu alespoň 20 % svých pevninských a mořských oblastí a zároveň dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Každý z členských států pak bude muset připravit Národní plán na obnovu přírody na svém území.

V nařízení by mělo být zohledněno udržitelné zemědělství, výsadba zeleně ve městech a obcích, podpora opylovačů, obnova mokřadů, nebo také navrácení tisíců kilometrů říčních toků do jejich původních koryt pro lepší zadržení vody v krajině, usnadnění migrace ryb a život dalších živočichů a rostlin. Například cíle pro obnovu zemědělské krajiny však byly poněkud okleštěny. Budeme tedy doufat, že již nebude docházet k podobným negativním zásahům, tak aby zákon o obnově přírody mohl být skutěčně funkční a k obnově přírody došlo.