Tisková zpráva: Koalice pro krajinu získala 10 000 podpisů

Koalice pro krajinu získala 10 000 podpisů

Petice „Vraťme 10 % přírodě“ získala za necelý rok od svého spuštění prvních 10 000 podpisů. Petice je součástí projektu Koalice pro krajinu, jehož cílem je vyčlenit postupně až 10 % zemědělské půdy zpět pro přírodu na obnovu krajinných prvků.

Naše krajina se dlouhodobě potýká s řadou problémů, jako je sucho, eroze a nedostatek biodiverzity. Z původní krajinné mozaiky je dnes mnohde jednolitá krajina, kde převažují obrovské lány polí. Chybí zde přírodní prvky, jako jsou remízky, aleje nebo tůňky. V důsledku nedostatku přírodních prvků z krajiny postupně mizí i mnoho druhů živočichů a rostlin. Patrné je to například na úbytku hmyzu nebo ptáků.

Jan Korytář k tomu říká: „Naším hlavním cílem je změnit systém zemědělských dotací tak, aby zemědělci nebyli trestání za to, když vyjdou vstříc přírodě, ale aby byli spíše pozitivně motivováni. To současný systém nastavení dotací neřeší. Sami to vidíme u projektů, které děláme, že to zemědělcům způsobuje spíše problémy. Obnova krajiny jde tak velmi pomalu. Jako často u velkých změn, i zde chybí odvaha a politická vůle vykročit novou cestou.“

Pod petici Vraťme 10 % přírodě, chtějí ekologové nasbírat 100 000 podpisů, aby ukázali politikům, že jde o vážný problém, který je třeba řešit. Mimo petice také připravují potřebné změny do příštího plánu Společné zemědělské politiky a aktivně se snaží v tomto úsilí spojovat i s dalšími ekologickými organizacemi, a to včetně těch ze sousedního Saska, kde mají podobné problémy.

Petici je možné podepsat zde: https://www.koaliceprokrajinu.cz/petice/

Více o projektu na www.koaliceprokrajinu.cz

Kontakt: Jan Korytář, 776 561 736

Projekt „Společně pro obnovu krajinných prvků prostřednictvím změn v evropské dotační politice“ podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.