Nařízení o obnově přírody je zase o kousek blíž k přijetí

Minulý týden proběhlo hlasování poslanců Evropského parlamentu, kteří rozhodovali o tom, zda návrh nařízení přijmou nebo ho odmítnou. Návrh byl nakonec schválen, ale bylo to těsné.

Dále bude návrh pokračovat na další hlasování, kde budou uplatňovány pozměňovací návrhy. Poté, co bude návrh zpracován do finální podoby, bude se teprve hlasovat o jeho přijetí Evropským parlamentem.

Návrh nařízení o obnově přírody byl zveřejněn Evropskou komisí v červnu roku 2022. Jedná se o průlomový dokument v oblasti ochrany přírody. Tento návrh je nástrojem k naplňování Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Evropská komise tím naplňuje cíle vyplívající ze strategie. Reaguje tím na změnu klimatu a hrozby v oblasti životního prostředí. Doposud byly vydávány pouze doporučení na obnovu ekosystémů a zachování biodiverzity, ale úbytek biodiverzity se nedaří zastavit, proto chce Evropský parlament přejít k Nařízení o obnově přírody. Cílem Nařízení by měla být obnova ekosystémů pro zajištění dlouhodobé potravinové a energetické soběstačnosti a také kvality života.