Jak chránit přírodu nákupem potravin?

Trápí Vás to, jak se hospodaří v krajině, a máte pocit, že s tím nic nezmůžete? Opak je pravdou. Krajina se dá chránit i skrze jídlo. A jak? Tím, že budete nakupovat potraviny od těch farmářů, kteří hospodaří šetrně k přírodě.

Velké zemědělské podniky hospodaří převážně intenzivním způsobem, což má mnoho problémů. Pole tvoří obrovské plochy, které v letních měsících připomínají spíše poušť, než něco, kde by měly vyrůst potraviny. Půda na polích je často znehodnocena nesprávnými pěstebními postupy, utužením těžkou technikou, erozí, či kontaminována pesticidy. V takovéto půdě chybí organická hmota a hlavně život. A to nejenom v půdě ale i v krajině, ve které převládají velká intenzivně obhospodařovaná pole. Půda má vliv samozřejmě i na kvalitu potravin. Plodiny vzniklé z konvenčního zemědělství bývají ošetřovány pesticidy, což může snížit jejich výživovou hodnotu a mít negativní vliv na lidské zdraví.

Každý, kdo si na zahradě něco pěstuje, o svou půdu pečuje takovým způsobem, aby tam mohl další rok pěstovat znovu a měl stále chutné a kvalitní potraviny. A teď si představte, že máte na starosti stovky nebo tisíce hektarů. Tolik půdy se opečovává těžko. A znehodnocená půda se obnovuje velice pomalu.

Menší rodinné farmy mívají k půdě dobrý vztah, často se totiž o půdu starají již po generace. To samozřejmě může platit i o uvědomělém velkofarmáři. Je důležité nesoudit jen podle označení velká/malá či konvenční/rodinná farma, ale zjistit si o dané farmě potřebné informace. Nakupovat od místních farmářů, o kterých víte, že hospodaří s ohledem na přírodu, je jeden ze způsobů, jak můžete chránit krajinu. A nejenom to, získáte tím kvalitní potraviny nezatížené pesticidy. Podpoříte tím zdravou půdu plnou života, čistou vodu bez pesticidů a biodiverzitu.

V Koalici pro krajinu chceme prosadit, aby stát podporoval zejména ty zemědělce, kteří hospodaří v souladu s přírodou a krajinu chrání, ne ji poškozují. Je to ale běh na dlouhou trať a není vůbec jednoduché něco takového prosadit. Každý z nás ale může začít už dnes chránit krajinu například nakupováním od šetrně hospodařících farmářů.