Levné párky nebo příroda?

A) „Abychom měli dostatek levných potravin“

Objem zemědělských dotací EU v rámci přímých plateb na zemědělskou výrobu* 2015 -2020 v ČR.

*Pole, louky, sady apod.

B) „Pro zachování pestrosti přírody a krajiny

Objem dotací EU na ochranu biodiverzity a obnovu krajiny** 2015 -2020 v ČR .

**Pole, louky, sady, lesy, vodní plochy apod. v programu OP ŽP.