Kde je mrtvo a kde to žije?

A) Na velkých polích skrápěných pesticidy téměř nic nežije. Nemůže.

Chybí zde potrava, úkryty, místa pro rozmnožování

B) Pokud chceme mít pestrou krajinu plnou života, musíme jí část vrátit přírodě.

Řešením jsou nové stromy, keře, tůně, remízky atd.