Pole jako kráva…

…jsou dobrá leda tak pro jejich vlastníky, ale určitě ne pro krajinu a pro přírodu.

Je to prakticky poušť bez života, stříkaná chemií a udržovaná v produkci pomocí umělých hnojiv.

Natáčeli jsme na jednom takovém poli nedaleko Českého ráje…

Jestli chceme zdravější krajinu, je nutné tato pole zmenšit a rozdělit je přírodními prvky – remízky, alejemi, mokřady nebo vodními prvky.

Podívejte se na video a přidejte se k naší petici, abychom společně prosadili potřebné změny!