Apelujeme na AOPK v krajích: dodržujte sazby nákladů obvyklých opatření

Čmelák spolu s dalšími nevládními organizacemi, které se profesionálně věnují obnově krajiny a ochraně biodiverzity, seznámily krajská pracoviště státní ochrany přírody (AOPK) s tím, že již nadále nemohou akceptovat snižování cen za práce pod náklady obvyklých opatření (NOO). Dále nevládky předložily seznam lokalit, které jsou vlivem podfinancování nuceny ponechat bez péče, a kde tudíž hrozí úbytek biodiverzity.

Celé znění dopisu včetně seznamu ohrožených lokalit naleznete zde