Praha hostila Fórum pro budoucnost zemědělství – byli jsme při tom

18. května se v Praze odehrálo setkání Forum for the Future of Agriculture. Hlavními tématy byly budoucnost zemědělství a lesnictví ve světle klimatických změn a dramatického úbytku biodiverzity a možnost dosažení environmentálních cílů ve vznikajících národních Strategických plánech Společné zemědělské politiky.

O Strategickém plánu České republiky promluvila za environmentální nevládní organizace naše spolupracovnice Alžběta Procházková, která ve svém komentáře k akci uvádí: “Je zřejmé, že tento Strategický plán nepostačí k dosažení cílů, které česká krajina potřebuje pro svou obnovu. Věřím ale, že nám nastaví dobrý směr, který budeme moct dále sledovat. Zároveň věřím, že v průběhu jeho příprav se začal pomalu otevírat prostor pro dialog mezi různými aktéry procesu, který u nás citelně chybí. Hledání možností konstruktivního dialogu bude ještě běh na dlouhou trať, protože nůžky mezi udržitelným a produkčním viděním zemědělství se v České republice stále ještě rozevírají…” Celý komentář naleznete zde: https://www.forumforagriculture.com/czech-wwf-comments/#Czech

Zakládajícími členy Forum for the Future of Agriculture byly: ELO –  které sdružuje národní asociace vlastníků půdy a zemědělských manažerů členských státu EU a Syngenta. Postupem času byly doplněny o řadu dalších strategických partnerů. Fórum má za cíl otvírat dialog mezi zemědělskými a environmentálními obory a hledat řešení pro společnou udržitelnou budoucnost. Fórum pořádá výroční zasedání v Bruselu a každý půlrok regionální zasedání v členském státě, který se bezprostředně chystá na předsednictví EU.