Evropská komise žádá po Česku…

Evropská komise žádá po Česku ambicióznější přístup v zelených otázkách Strategického plánu Společné zemědělské politiky

Alžběta Procházková, Koalice pro krajinu

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dlouho očekávané připomínky Evropské komise k českému návrhu Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP_SZP). Komise považuje plán za nedostatečný z hlediska ochrany přírodních zdrojů, podpory biodiverzity i zvyšování odolnosti krajiny proti klimatickým změnám. Vyzývá Česko k ambicióznějšímu přístupu a dává tak za pravdu požadavkům ekologických organizací.  Podporu Evropské komise využijeme v dalších jednáních s MZe.

Dokument [1] poskytuje 33 klíčových připomínek a více než 340 konkrétních technických komentářů k návrhu Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP_SZP), který Česká republika předložila 28. ledna 2022 [2]. Vyzývá k ambicióznějšímu přístupu v environmentálním otázkách, které souhrnně nazývá zelená architektura. Požaduje efektivnější postupy v ochraně půdy a kvality vod, jako jsou dostatečně široká a vegetací pokrytá ochranná pásma kolem vodních toků, přísnější politika v oblasti užívání pesticidů nebo efektivnější protierozní opatření. Zároveň žádá konkrétnější a ambicióznější cíle v ochraně rozmanitosti druhů zemědělské krajiny a efektivní opatření pro zadržování vody v krajině a zvyšování odolnosti vůči extrémům počasí, které stále častěji dopadají i na naší středoevropskou oblast. 

Připomínky EK tak mimo jiné podpořily základní požadavky Čmeláka. Jsou to požadavky, které jsou z našeho hlediska nutné pro základní obnovu české zemědělské krajiny:

  1. zvýšit procento zemědělské plochy, na které se budou nacházet pestré trvalé krajinné prvky jako jsou meze, mokřady, skupiny dřevin a stromořadí aj.
  2. zmenšit rozlohu půdních bloků na 20 ha a ideálně je oddělit alespoň úzkou neprodukční plochou, ve které mohou růst plané rostliny a žít nebo se alespoň schovat živočichové vázaní na zemědělskou krajinu
  3. pomocí dostatečně širokých vegetací pokrytých pásů chránit vodní toky před difúzním znečištěním

Podpořeni samotnou Evropskou komisí budeme dál tlačit na Ministerstvo zemědělství, aby ani v této těžké době nervozity související s válečným konfliktem na Ukrajině neustupovalo od hledání optimálních řešení výstavby tzv. zelené architektury. Nejedná se totiž zdaleka jen o velebení naší zemědělské krajiny, ale zejména o zachování a obnovování její úrodnosti a odolnosti pro nás i generace našich dětí.