Vyzvali jsme ministryni Hubáčkovou k jednání

Čmelák – společnost přátel přírody, spolu s dalšími 23 organizacemi, které se dlouhodobě starají o stovky přírodních lokalit v ČR, s cílem chránit a podporovat jejich biodiverzitu, vyzvaly ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou a ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny Františka Pelce k zahájení jednání o úpravě podmínek práce, které vnímají jako dlouhodobě neudržitelné.

Ve společném dopise jsme upozornili na několik důležitých skutečností:

  • vlivem státem špatně nastaveného financování se dlouhodobě potýkáme s finančními resp. existenčními problémy
  • za stávajících podmínek nejsme schopni udržet plný rozsah péče – některé lokality budeme muset opustit
  • v r. 2022 již nemůžeme akceptovat snižování cen za práci pod sazby nákladů obvyklých opatření
  • od r. 2023 již nechceme akceptovat stav, kdy jsou smlouvy uzavírány ex-post, i několik měsíců po provedených pracích

Ministryni Hubáčkovou a ředitele Pelce jsme požádali o zahájení jednání, na kterém bychom mohli detailněji přiblížit aktuální situaci a představit naše návrhy řešení (např. úpravy ceníků nákladů obvyklých opatření, úpravy grantových schémat na SFŽP, změna přístupu  k zadávání veřejných zakázek, aj.). Domníváme se totiž, že změna systému financování nemusí nutně znamenat větší výdaje státního rozpočtu, jde spíše o jejich strukturu.

Pod společný dopis se podepsalo celkem 24 organizací:

Čmelák – Společnost přátel přírody z.s., Sdružení krajina, ZO ČSOP Jaro Jaroměř

a dále v abecedním pořádku:
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., ČSOP Arion, ČSOP Hradec Králové, ČSOP Klenice Mladá Boleslav, ČSOP Morava, ČSOP Ochránce – Kozmické ptačí louky, ČSOP Severní Čechy, ČSOP Třeboň, Ekovysočina, sociální podnik, Mokřady, z.s., Ochrana fauny ČR, Rezekvítek, z.s., Říční krajina z.s., Sagittaria z.s., Servis pro krajinu, sociální podnik, ZO ČSOP Armillaria, ZO ČSOP Cieszynianka, ZO ČSOP Ekologická servisní organizace, ZO ČSOP Kosenka, ZO ČSOP Levrekův ostrov, ZO ČSOP SEV Mravenec – Pelhřimov