Nebezpečný návrh zemědělského výboru

Jan Korytář, Čmelák 

Závěry schůze Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny České republiky ze dne 5. dubna 2022 jsou v přímém rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky a dlouhodobými potřebami zemědělské krajiny.

Zemědělský výbor v návaznosti na válku na Ukrajině a očekávané problémy v zemědělské produkci navrhl několik nepřijatelných opatření, která by měla zásadně negativní vliv na stav naší krajiny. Členové zemědělského výboru jsou jak proti povinnosti dále navyšovat plochy, na kterých se hospodaří v režimu ekologického zemědělství, tak proti povinnosti snižovat množství používaných pesticidů a hnojiv a o také proti  povinnosti nechávat 10 % orné půdy mimo produkci. To vnímáme jako nepřijatelné.

Jan Korytář ze Čmeláka říká: „Zejména důsledky prosazení posledního bodu by byly fatální. V krajině by totiž nezbylo žádné místo na nové remízky, aleje, tůně a další přírodní prvky, které je do ní potřeba vrátit. Nabízíme lepší řešení – pokud potřebujeme více potravin, omezme raději osevní plochy řepky. Bez té se obejdeme spíše než bez zdravé krajiny“. 

Přesto, že dopady války na Ukrajině se negativně promítají i do zemědělského sektoru, odklon od nastolené cesty k udržitelnému hospodaření a zdravější krajině by byl krátkozraký. Bez přechodu k udržitelnému hospodaření a obnovy pestré krajiny není možné navíc ani připravit českou krajinu na dopady klimatické změny. Další odkládání potřebných změn, tak jak to navrhuje Zemědělský výbor PS, se nám tak může v budoucnosti jen vymstít. 

„Doufáme, že postoj vlády bude v tomto ohledu konzistentní a odmítne zneužití stávající situace ke změnám, které v konečném důsledku poškodí jak zemědělskou krajinu, tak i dlouhodobou schopnost produkce potravin v dostatečném množství a kvalitě“ uzavírá Jan Korytář.