Zaslali jsme připomínky k návrhu zemědělských dotací

Alžběta Procházková, Čmelák

Včera jsme předložili Ministerstvu zemědělství návrh úpravy nadstavbových ekoschémat, který jsme zpracovali společně s Hnutím DUHA, ČSO a Živou krajinou. Návrh nabízí řešení, jak prostřednictvím evropských dotací postupně podpořit návrat přechodných i trvalých krajinných prvků do naší zemědělské krajiny, vytvořit tím prostor pro druhovou pestrost a zvýšit odolnost krajiny vůči klimatickým změnám.

Evropské dotace již dlouho nemají být pouhou podporou zemědělské produkce a spravedlivého prostředí pro ni. Jejich zásadní role spočívá v obnově poničené zemědělské krajiny, ve financování opatření, která zvyšují odolnost proti klimatickým změnám a v podpoře druhové pestrosti. 

V rámci připomínkování Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro období 2023-27 jsme jako Čmelák – spp a IPUR, resp. Koalice pro krajinu prosazovali do základních podmínek pro získávání těchto dotací, aby zemědělci měli povinnost nechávat v rámci zemědělské krajiny větší prostor přírodě a zároveň lépe chránit přírodní zdroje (účinnější ochranné pásy kolem vod, menší pole ad.). 

Naše původní návrhy byly zamítnuty s tím, že požadavky máme uplatnit v dobrovolném systému ekoschémat. Spojili jsme proto síly s dalšími třemi nevládními organizacemi (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a Živá krajina) a připravili dokument „Nadstavbová ekoplatba – posílený systém neprodukčních ploch“.  Naše představa je založená na paralelní podpoře dobrého fungování krajiny a vytváření prostoru pro dříve všudypřítomnou druhovou pestrost zemědělské krajiny. Naše zemědělská krajina se totiž na mnoha místech stala produkční pouští s vyčerpanou půdou náchylnou k erozi a poškozeným vodním systémem. Promyšlený návrat přírody na část zemědělské půdy je proto nutný, pokud chceme uchovat naši krajinu plodnou a krásnou i pro další generace. 

Naše vize je 10 % zemědělské půdy pro přírodu, ale víme, že musíme postupovat po jednotlivých krocích. Hledáme proto všechny možné způsoby, jak nejlépe podpořit obnovu naší krajiny přímo ve vazbě na evropské zemědělské dotace. Návrh se chystáme projednat s odbornou i politickou veřejností a prosadit ho do Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro Českou republiku na roky 2023 až 2027.