Koalici pro krajinu založilo 7 organizací

Vznikla Koalice pro krajinu. Sedm organizací působících zejména v oblasti profesionální péče o krajinu a biodiverzitu, ale i z akademické sféry, spojilo své síly, aby prosazovaly systémové změny v nakládání s krajinou. Koalice chce vrátit přírodu alespoň na 10 % zemědělské půdy a pomoci tak zvýšení její ekologické stability a pestrosti. Koalice pro krajinu je otevřená spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci, podporu bude hledat i u široké veřejnosti. 

Zakládajícími členy Koalice pro krajinu jsou: Čmelák – společnost přátel přírody, Sdružení Krajina, JARO Jaroměř, Česká krajina, IREAS – Institut pro strukturální politiku, Servis pro krajinu – sociální podnik, IPUR – Institut pro udržitelný rozvoj. Společně chtějí usilovat o větší podporu státu i samospráv pro ochranu biodiverzity a tolik potřebné změny v krajině, zejména té zemědělské. 

Cílem Koalice je návrat přírody na alespoň 10 % zemědělské půdy, zejména formou dlouhodobých krajinných struktur jako jsou meze, remízky, stromy, aleje, mokřady. Iniciátor Koalice a předseda spolku Čmelák Jan Korytář k tomu dodává: “Mnozí říkají, že naše zemědělství pak zkrachuje. Nejsme sice odborníky na zemědělství, ale ani snílci odtržení od reality. Staráme se o stovky lokalit, víme, že bez dobře nastavené ekonomiky to nejde. Právě proto se zaměřujeme na systém zemědělských dotací. Tam leží klíč ke změnám v naší krajině”

Kromě změn v nastavení dotační podpory zemědělců bude důležitou součástí řešení dobře nastavené poradenství a dlouhodobá péče o krajinné prvky.